دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی انتقادی دیدگاه آرتور پوپ دربارۀ هنر ایرانی بر اساس آراء میر شاپیرو و آناندا کوماراسوامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

10.30480/vaa.2023.4565.1797

میترا غفاری؛ امیر مازیار؛ نیر طهوری


برساخت های گفتمانی اُبژه ها و سوژه های انسانی عکس های شخصی ظل السلطان از منظر تحلیل گفتمان ژیلین رُز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.30480/vaa.2022.3896.1664

علیرضا واعظ؛ محمد خدادادی مترجم‌زاده؛ مهدی مقیم نژاد


رویارویی فرهنگ ‌عامه‌پسند‌ با سیاست هنر در دورۀ پهلوی اول (مطالعه موردی؛ دو کارت‌پستال شاهی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.30480/vaa.2022.3778.1635

علیرضا سلیمانی؛ غلامعلی حاتم؛ سید سعید سید احمدی زاویه


تحلیل گفتمانی «سفال معاصر» در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.30480/vaa.2022.3894.1663

امیر نظری؛ محمد رضا مریدی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ امیرعلی نجومیان


مطالعة تطبیقی بازنمایی داستان لیلی و مجنون در پارچه‌های دورة صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.30480/vaa.2022.3786.1642

فاطمه نصیری؛ محمدتقی آشوری؛ فتانه محمودی


نیازسنجی در خصوص ویژگی های خدمت – محصول تسهیل گر سفر به ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.30480/vaa.2022.3802.1646

پریا سادات رضوی منش؛ نیلوفر شادمهری؛ ابراهیم باقری طالقانی