دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-125 
2. بررسی فنی لایه چینی تزیینات طلاچسبان دوره صفوی در اصفهان

صفحه 37-56

10.30480/vaa.2009.635

پرویز هلاکویی؛ عباس عابد اصفهانی؛ صمد سامانیان؛ حسام اصلانی


6. مبانی طراحی پایدار

صفحه 97-110

10.30480/vaa.2009.639

طاهره رضا زاده؛ حبیب الله ایت اللهی


8. تصویر جبرئیل (ع) در نگارگری ایران

صفحه 5-21

10.30480/vaa.2009.651

عبدالمجید حسینی راد؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ شاداب عبدی فرزانه پور