استعاره تصویری، تجلی خلاقیت در تبلیغات تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.30480/vaa.2013.270

چکیده

با گسترش زندگی اجتماعی و به‌تبع آن ارتباطات، بخشی از انتقال اطلاعات به تبلیغات اختصاص‌یافته است. همچنین با توجه به ارزش اقتصادی تبلیغات در عرصه تجارت، تبلیغات تجاری از ضروریات ارتباطات در عصر حاضر بشمار می‌رود. به دلیل آنکه این رویکرد از اطلاعات در سطح جامعه موردپذیرش قرار گیرد و همچنین تاثیرگزار واقع شود، وجود خلاقیت در تبلیغات تجاری ضروری می‌نماید. در این راستا با فرض تطبیق تعاریف مربوط به خلاقیت با حوزه نوآوری در تبلیغات تجاری ضروری می‌نماید در این راستا با فرض تطبیق تعاریف مربوط به خلاقیت با حوزه نوآوری در تبلیغات تجاری، علاوه بر شرح ترکیب کردن (کم یا زیاد کردن، جایگزینی) و نامتعارفی یا خارج شدن از قالب‌های ذهنی به‌عنوان شاخصه‌های خلاقیت، به بررسی استعاره تصویری به‌عنوان شیوه‌ای از نوآوری در عرصه تبلیغات تجاری پرداخته می‌شود. استعاره در حقیقت از فنون رایج خلاقیت هنر است که به‌ویژه در زبان و گفتار برای همگان شناخته‌شده است و در تبلیغات تجاری نیز استعاره تصویری به‌صورت گسترده دیده می‌شود.در پژوهش حاضر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته و با شیوه توصیفی- تحلیلی و روش تطبیقی به بررسی و نبین این دیدگاه پرداخته‌شده که استعاره تصویری یکی از شیوه‌های منحصربه‌فرد خلاقیت در عرصه تبلیغات تجاری به‌صورت بصری است

کلیدواژه‌ها