اهداف و چشم انداز

اهداف

هدف اصلی نشریه " نامه هنرهای تجسمی و کاربردی" انتشار نتایج پژوهش های جدید بنیادی، کاربردی و  ارائه دستاوردهای علمی روز جهانی در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی و هنرهای کاربردی در قالب مقالات نو و اصیل علمی - پژوهشی است. این نشریه با در نظر گرفتن این هدف اصلی، اهداف مشخص زیر را دنبال می کند:

- معرفی نتایج و دستاوردهای پژوهشی اصیل پژوهشگران ایرانی به جامعه علمی داخلی و خارجی؛

- کمک به گسترش مرزهای علم و توسعه دانش نظری در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی و کاربردی؛

- ایجاد زمینه برای توسعه پژوهش های نظری در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی و کاربردی؛

- تأمین متون نظری جدید و کمک به حوزه آموزش دانشگاهی هنر؛

- ایجاد زمینه برای انتشار پژوهش ها و تبادل افکار، اطلاعات و دانش میان پژوهشگران عرصه ی هنرهای تجسمی و کاربردی.

 

 

چشم اندازها

دو فصلنامه علمی - پژوهشی نامه هنرهای تجسمی و کاربردی در طول دوره انتشار خود توانسته است با در نظر گرفتن و رعایت معیارهای علمی به یکی از مراجع تولید دانش نظری نوین و اصیل پژوهشگران ایرانی در عرصه ی هنرهای تجسمی و کاربردی تبدیل شود. 

این نشریه با حفظ این رویکرد چشم اندازها و برنامه های زیر را برای توسعه در نظر دارد:

برنامه های کوتاه مدت:

  • به روز رسانی نظام دریافت و داوری مقالات به صورت آنلاین؛

  • کوتاه نمودن مدت زمان فرآیند داوری مقالات با استفاده از سیستم های جدید آنلاین؛

  • بهبود ارتباط میان پژوهشگران و نشریه از طریق فرآیندهای ارتباطی آنلاین؛

برنامه های میان مدت:

  • ارتقاء سطح کیفی مقالات با اصلاح فرآیندها و معیارهای بررسی و داوری علمی مقالات؛

  • بالا بردن ضریب تأثیر نشریه و مقالات آن در جامعه علمی کشور؛

برنامه های بلند مدت:

  • نمایه سازی نشریه در ایندکس های معتبر بین المللی؛

  • تبدیل شدن به نشریه علمی بین المللی با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران ایرانی به جامعه جهانی؛