درباره نشریه

نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی فصلنامه علمی دانشگاه هنر است که انتشار آن از پاییز ۱۳۸۷ آغاز شده است و در قالب فرمت چاپی - الکترونیک منتشر می‌شود. اعتبار علمی فصلنامه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی طبق نامه شماره 89/3/11/89332 مورخ 18/11/89  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه هنر ابلاغ شده است. نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی  تا پایان سال ۱۳۹۷ به صورت دوفصلنامه منتشر شده  و از ابتدای سال ۱۳۹۸ توالی انتشار نشریه به فصلنامه تغییر کرده است.

این نشریه مقاله‌های پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش‌شناسی و کاربردی را در حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی و کاربردی و با تاکید بر اصالت و نوآوری تحقیقات، پس از طی فرایند داوری منتشر می‌کند.

نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی  با حمایت مالی دانشگاه هنر منتشر می‌شود.