نامه هنرهای تجسمی و کاربردی طبق نامه شماره 89/3/11/89332 مورخ 18/11/89 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مجوز علمی -پژوهشی است. تمامی مقالات این نشریه دارای دسترسی آزاد (Open Access) هستند و  نشریه از قوانین cope تبعیت می‌کند. طبق ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی جزو نشریات گروه ب رتبه‌بندی شده است. این ارزیابی مربوط به سال ۱۳99است.

نویسندگان گرامی؛ مراحل زیر برای ارسال مقاله باید رعایت شود:

1. عضویت در سامانه و ایجاد کاربری (توجه داشته باشید که  در هر نوبت بارگذاری مقاله از همان کاربری قبلی استفاده نمایید و به دفعات کاربری ایجاد ننمائید).

2. مقاله‌ای را که در سامانه قرار می‌گیرد باید با عنوان مقاله اصلی، بدون نام، نام‌گذاری شود.

3. مقاله بایستی در قالب فایل ورد (تا 8000 کلمه) ارسال شود و مشخصات نویسندگان باید به شکل زیر درج شود:

دانشجو یا فارغ التحصیل: مقطع، رشته تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور 

هیات علمی دانشگاه: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

4. دانلود و پر کردن فرم در خواست بررسی مقاله (نامه به سردبیر) و فرم تعارض منافع از قسمت راهنمای نویسندگان در صفحه اصلی.

5. نویسندگانی که مقاله آنها برای چاپ در نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ارسال می‌کنند، می‌بایست در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت‌نام و گواهی همانندجویی مقاله خود را به دفتر نشریه ارائه کنند. لینک سامانه در بخش پیوندهای مفید قرار داده شده است.

6. مطابق با بند 9 بخش ساختار مقالات درراهنمای نویسندگان، درج قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) ضروری است.

شماره جاری: دوره 15، شماره 35، اسفند 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها