راهنمای نویسندگان

 شرایط و ضوابط پذیرش مقاله در فصلنامه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی:

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق راهنمای نگارش مقاله نیست خودداری فرمایند. مقالات ارسالی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. پیش از این در نشریه‌های داخلی، خارجی، یا مجموعه مقالات همایش‌ها منتشر نشده باشد و یا در انتظار چاپ نباشد.

2. هر مقاله‌ه­ای که از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.

3. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است.

4. تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.

5. فرایند داوری در مجله کاملاً پنهان است و هرگونه فعالیتی در هر مرحله از داوری از طریق پرونده مقاله در سامانه قابل پیگیری است. 

6. مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.

7. ارسال تعهدنامه کتبی همراه مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به مجله) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد الزامی است.

8. نویسندگانی که مقاله آنها برای چاپ در نشریه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی ارسال می‌کنند، می‌بایست در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت‌نام و گواهی همانندجویی مقاله خود را به عنوان فایل‌های تکمیلی در سامانه بارگزاری کنند. شناسه نشریه CVPED و ایمیل نشریه ntk.journal@gmail.com در سامانه همانندجویی است. لینک سامانه همانندجویی در سایت ایرانداک:  https://tik.irandoc.ac.ir

9. نشریه ظرف مدت 10 روز کاری، از زمان تکمیل ارسال مقاله، پذیرش و عدم پذیرش اولیه مقاله را اعلام خواهد کرد.

 

ساختار مقالات

1. عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش باشد.

2. نام نویسنده (نویسندگان): نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و ایمیل آنان به فارسی و انگلیسی به شکل زیر:

دانشجو یا فارغ التحصیل: مقطع، رشته تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور 

هیات علمی دانشگاه: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

3. چکیده فارسی و انگلیسی: چکیده‌ها باید ساختاریافته و شامل: هدف، سوال اصلی، فرضیه، روش/رویکرد پژوهش و یافته‌ها (در 150 تا 250 واژه) و کلیدواژه‌ها (متناسب با موضوع و متغیرهای اصلی مقاله بین 5 تا 7 کلمه) باشد.

4. مقدمه: شامل مبانی نظری، بیان مسئله، پیشینه، هدف(ها)، پرسش(ها)، فرضیه‌ها (در صورت لزوم)، و مدل مفهومی پژوهش است که همگی در این بخش و بدون ذکر عناوین فرعی با پیوند منسجم علمی قرار می‌گیرند.

5. پیشینه تحقیق.

6. روش‌شناسی تحقیق.

7. بدنه اصلی: شامل بخش­‌های اصلی و دارای زیر عنوان­‌های مرتبط و منسجم.

8. نتیجه‌گیری: نتایج و تبیین یافته‌­ها، ترکیب و پیوند یافته‌ها با پیشینه پژوهش و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

9. تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند.

10. پی‌نوشت‌ها: شامل معادل‌های لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که با شماره بالای مطلب، در متن مشخص می‌شود.

11. فهرست منابع فارسی و لاتین: به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده.

 

شیوه نگارش مقاله

1. فونت­‌ها: مقاله‌ها تایپ‌شده و حداکثر 8000 و حداقل 6000 واژه با فونت B Mitra14 برای مطالب فارسی و فونت 12Times New Roman برای مطالب انگلیسی ارائه شوند.

2. نگارش: نگارش متن مقاله براساس دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد. همچنین کلیه نیم­‌فاصله­‌ها در متن اعمال گردد.

3. پی‌نوشت‌ها: توضیح‌ها و برابرنهاده‌های انگلیسی اصطلاح‌ها به شکل پی‌نوشت با فونت شماره 10 و فونت B Mitraارائه می‌شود.

4. جدول‌ها و تصاویر: به تمامی جدول‌ها، تصاویر، فرمول‌ها و پیوست‌ها باید در متن اصلی با ذکر شماره آن­ها اشاره شود. مطالب فارسی جدول‌ها با فونت 12 و انگلیسی با فونت 11 ارائه شوند.

5. ارجاعات: استنادها باید به شیوه APA و درون‌متنی ارائه شود (نگاه کنید به شیوه ارجاع‌های درون‌متنی).

6. مآخذ: منابعی که در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته و به آن استناد شده باشد به‌صورت الفبایی و به‌ترتیب فارسی و لاتینی در انتهای مقاله درج می‌گردد (نگاه کنید به راهنمای نگارش مقاله در بخش راهنمای نویسندگان).

 

شیوه ارجاع درونمتنی (روش ارجاع به منابع به‌شیوه APA)

 • کتاب: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر: شمارة جلد/ ص یا صص شماره صفحه یا صفحات. مثال: (اکبری، 1388: 2/198) (اکبری، 1388: 2/200-190) (اکبری، 1388: 2/ 199-198). در صورت وجود چند اثر از یک نویسنده با تاریخ انتشار مشترک با حروف الفبا مشخص گردد. مثال (اکبری الف، 1388: 120). در صورتکه که کتاب دارای دو نویسنده باشد (اکبری و رضایی، 1369: 199) و در صورتی که کتاب دارای بیش از دو نویسنده باشد، تنها نام نویسنده اول و کلمه همکاران در ادامه ذکر می گردد (اکبری و همکاران، 1388: 45)
 • نسخة خطی: نام نسخه خطی، سال انتشار: شمارة برگ. مثال: (ظفرنامه: 880: 123).
 • مقاله: نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: ص یا صص شمارة صفحه یا صفحات. مثال: (حسین­زاده، 1390: 19).
 • اسناد: سرواژة پایگاه آرشیوی مندرج در پایین همین صفحه، شمارة سند: شمارة صفحه. (ساکما: سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران. مارجا: مرکز اسناد ریاست جمهوری اسلامی ایران. کِمام: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. مَراسان: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. اِستادوخ: ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه. مُتما: موسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران. ساکماق: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی).
 • پایان‌نامه: نام خانوادگی دانشجو، سال دفاع: ص یا صص شمارة صفحه یا صفحات. مثال: (قربان­نژاد، 1389: 22)
 • روزنامه: (در صورتی که منبع مورد استفاده مقاله است به شیوة مقاله ارجاع داده شود و اگر خبر یا مطلب دیگری است به صورت (نام روزنامه، شمارة روزنامه(تاریخ): ص یا صص شمارة صفحه یا صفحات).
 • مصاحبه: (نام خانوادگی مصاحبه شونده: تاریخ مصاحبه). مثال: (کرمی: 02/05/1396). 
 • منابع اینترنتی: (نام خانوادگی، تاریخ انتشار) در صورت وجود و در صورت عدم وجود (عنوان مطلب اخذ شده، تاریخ انتشار).
 • *اگر از منبعی بلافاصله استفاده گردید، کلمه همان در ارجاع قرار گرفته و تنها شماره جلد و صفحه ذکر می گردد. مثال در ارجاع اول (اکبری، 1388: 2/198). در ارجاع بلافاصله (همان: 2/200).

 

تنظیم فهرست منابع

 • اسناد: نام کامل پایگاه آرشیوی. (سرواژة پایگاه آرشیوی)، شمارة اسناد(ترتیب ریاضی شمارة اسناد رعایت شود).
 • نسخه خطی: عنوان نسخة خطی. (به صورت بولد). نام محل نگهداری نسخة خطی، شماره بازیابی.
 • ‌کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده‌. (تاریخ انتشار). نام کتاب (به‌صورت بولد و ایتالیک). (شمارة جلد به‌عنوان مثال ج1). (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر، ذکر واژة مترجم، مصحح یا کوششگر). محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد). مثال: راغب ­اصفهانى، حسین­ بن­ محمد. (1374). مفردات ­الفاظ ­قرآن. ج1. ترجمه غلامرضا خسروى، تهران: مرتضوی.
 • کتاب با دو نویسنده: نام خانوادگی نویسندة اول، نام نویسندة اول، و نام و نام خانوادگی نویسندۀ دوم. (تاریخ انتشار). نام کتاب (به‌صورت بولد و ایتالیک). (شمارة جلد به‌عنوان مثال ج1). (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر، ذکر واژة مترجم، مصحح یا کوششگر). محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد). مثال: جم، رضا، و زهرا روزبه. (1381). مفاهیم کتابخانۀ دیجیتالی. تهران: صدف.
 • استناد به کتابی که بیش از یک نویسنده دارد: در استناد به کتاب‌هایی که بین دو تا پنج نویسنده هستند نام خانوادگی نویسندة اول، نام نویسندة اول و همکاران. (تاریخ انتشار). نام کتاب (به‌صورت بولد و ایتالیک). (شمارة جلد به‌عنوان مثال ج1). (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح یا کوششگر، ذکر واژة مترجم، مصحح یا کوششگر). محل انتشار: نام ناشر. (همین ترتیب در مورد کتب لاتین نیز رعایت ‌گردد).
  • مقاله: مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله». (نام و نام خانوادگی مترجم)، نام نشریه (به‌صورت بولد و ایتالیک). سال یا دورة انتشار (شمارة نشریه)، شمارة صفحات مقاله به عنوان مثال: 28-14. (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد). مثال: قیصری، ابراهیم. (1363). «فرهنگ­واره القاب و عناوین بزرگان و مشایخ صوفیه». جستارهای ادبی، سال ششم، (شماره 65)، 154-113.
  • در مقالات با دو نویسنده و بیشتر به مانند ارجاع­دهی در کتاب­‌ها عمل گردد.
  • استناد به مقاله کنفرانس: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله». عنوان کنفرانس (به‌صورت بولد و ایتالیک). محل برگزاری، شمارة صفحات مقاله. (همین ترتیب در مورد مقالات لاتین نیز رعایت گردد). در مقالات با دو نویسنده و بیشتر به مانند ارجاع­دهی در کتاب­‌ها عمل گردد.
  • مجموعة مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله» در (عنوان مجموعه مقاله به‌صورت بولد و ایتالیک). (نام و نام خانوادگی کوششگر). محل نشر: ناشر. در مقالات با دو نویسنده و بیشتر به مانند ارجاع­دهی در کتاب­‌ها عمل گردد.
  • روزنامه: عنوان روزنامه به صورت بولد و ایتالیک، شمارة مسلسل روزنامه، (تاریخ روزنامه).
  • پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ انتشار). «عنوان پایان‌نامه»، (مقطع پایان‌نامه و رشتة تحصیلی)، نام دانشگاه، نام دانشکده.
  • مصاحبه: نام خانوادگی مصاحبه شونده، نام (تاریخ دقیق مصاحبه). محل مصاحبه.
  • منابع اینترنتی: ام خانوادگی، نام. «عنوان مطلب اخذ‌شده». (تاریخ اخذ مطلب) از نشانی کامل سایت. (چنانچه مطلب اخذ شده لاتین است بجای واژة از واژة from استفاده گردد)، لینک دقیق مطلب استفاده شده. 

 

تذکرات:

1. اگر یک نفر در یک سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد باید با حروف ابجد، منبع‌ها از هم تفکیک شوند تا در ارجاع دهی اشتباهی صورت نگیرد. همچنین اگر دو نفر با نام خانوادگی یکسان در یک سال کتاب نوشته باشند موقع ارجاع دهی درون متن باید نام کوچک اشخاص اضافه شود.

2. دوره‌های تاریخی را حتما از چپ به راست بنویسید. مثال: 1310-1250ق همچنین شماره صفحات منبع را در ارجاع دهی حتما از چپ به راست و کامل بنویسید. مثال: 1158-1154.

3. استفاده ازعلائم اختصاری ق (قمری)، ش (شمسی)، م (میلادی) بدون نقطه می­باشد. مثال: 1346ش

4. برای نوشتن کسره اضافه روی های غیر ملفوظ (ه) طبق نظر فرهنگستان از همزه (ء) استفاده کنید مثال: خانۀ بزرگ.

5. مقالات بایستی در قالب فایل world در سامانه بارگذاری شوند.

 به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند نشریه «نامه هنرهای تجسمی و کاربردی» هیچ هزینه‌ای در قبال دریافت، داوری و درج مقالات در این نشریه دریافت نمی‌کند.

 

جهت دسترسی به فایل نامه درخواست بررسی مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:

نامه درخواست بررسی مقاله

نامه تعارض منافع

 به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند نشریه «نامه هنرهای تجسمی و کاربردی» هیچ هزینه‌ای در قبال دریافت، داوری و درج مقالات در این نشریه دریافت نمی‌کند.