تماس با ما

 آدرس دفتر نشریه: تهران. خیابان حافظ. خیابان سرهنگ سخایی. بعد از تقاطع سی تیر. پردیس باغ ملی. دانشگاه هنر تهران. معاونت پژوهشی. دفتر  فصلنامه «نامه هنرهای تجسمی و کاربردی»

پست الکترونیکی:  ntk.journal@gmail.com


CAPTCHA Image