نحوه بارگذاری مقالات در سامانه

نویسندگان محترم

توجه داشته باشید که فایل اصبل مقاله را در دو نسخه ورد و پی دی اف و بدون نام و مشخصات در سامانه قرار دهند. تاکید  می شود که فابل مقاله حتما  بدون نام و مشخصات باشد . بدیهی ست رعابت نکردن این موضوع موجب وقفه در روند مقاله مذکور خواهد شد. 

 

برای درج مشخصات  فردی از فرم نامه به سردبیر که  لینک آن در بخش نهایی راهنمایی نویسندگان قرار داده شده است استفاده نمایید.

 

با آرزوی توفیق