پرسش‌های متداول

آیا داوری از طریق سامانه انجام می شود؟

در حال حاضر با توجه به فراهم نبودن شرایط مورد نیاز برای داوری از طریق سامانه، داوری ها از این طریق امکان پذیر نبوده و از طریق ارسال نسخه تکثیر شده برای داوران محترم صورت می پذیرد. شایان ذکر است در آینده ای نزدیک این مهم انجام می گیرد.

آیا نیاز است که نسخه های چاپی برای دفترنشریه ارسال شود؟

بله می بایست مقاله را به صورت 3 نسخه تکثیر شده، CD فایل و نامه درخواست خطاب به سردبیر به نشانی پستی ارسال فرمایید.

فرآیند داوری چه میزان زمان نیاز دارد؟

با توجه به موضوع مقاله و داورانی که در آن زمینه صاحب نظر هستند، این فرآیند بین سه تا شش ماه به طول می انجامد.

آیا نیاز به پیگیری مقالات وجود دارد؟

دفتر نشریه، هر گونه نتیجه حاصل از داوری را در اسرع وقت به اطلاع نویسنده (نویسندگان) محترم می رساند.

آیا پس از چاپ مقاله در نشریه نسخه ای در اختیار نویسنده یا نویسندگان قرار می گیرد؟

دفتر نشریه پس از چاپ، یک نسخه برای نویسنده محترم مسئول ارسال می نماید.

آیا گواهی مبنی بر پذیرش مقاله تا زمان چاپ در نشریه به نویسنده (نویسندگان) داده می شود؟

دفتر نشریه به‌منظور تأمین نیازهای همه جانبه نویسنده (نویسندگان) محترم تا زمان چاپ مقاله، گواهی پذیرش مقاله به تعداد نویسندگان محترم در اختیار قرار می دهد.

در چه ساعاتی از روز می توان با دفتر نشریه تماس تلفنی برقرار نمود؟

دفتر نشریه سعی می کند نویسنده (نویسندگان) محترم را در طول فرآیند داوری مقالات از نتیجه هر مرحله باخبر سازد. همچنین در نظر داردآخرین اخبار و اطلاعات را در سامانه درج نماید..ضمناً در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 14 تا 16 به صورت تلفنی پاسخگوی پرسش های محققان و پژوهشگران محترم نیز می باشد