تبارشناسی هنرمندان نجار تبرستان در قرون 9 و 10 هجری قمری بر اساس کتیبه‌های در و صندوق قبر چوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.30480/vaa.2021.3324.1536

چکیده

هنرمندان نجار در طی دوران اسلامی ایران، کارهای کم‌نظیری را خلق نموده‌اند. از جمله مناطقی که ظرفیت بالایی در تولید و ارائه این دست از آثار تاریخی را دارا بوده است، خطه شمال کشور خصوصاً استان مازندران است، به‌طوری که در قرون 9 و 10 هجری قمری به واسطه اعتقادات دینی و حمایت‌های حکام مرعشی، ساخت این دسته از آثار (در و صندوق قبر چوبی) نیز فزونی یافت. علاوه‌بر پراکندگی و برخوردهای موردی در تحقیقات علمی، تعدد بالای این اساتید در مقایسه با جغرافیای منطقه تبرستان (مازندران کنونی) سبب گشته تا در پژوهش حاضر، به ردیابی و تبارشناسی خاندان نجار پرداخته شود. بدین ترتیب هدف از نگارش این تحقیق، نسل شناسی خاندان نجار قرون 9 و 10 ه.ق در تبرستان می‌باشد. بر این بنیان سوالات تحقیق بدین شرح است: تداوم هنری ساخت آثار چوبی در خاندان‌های نجار مازندران در سده 9 و 10 هجری چگونه است؟ و شاخص ترین خاندان‌های هنری نجاران مازندران در سده9 و 10 هجری کدامند؟
تحقیق حاضر با رویکرد کمی و روش تحلیلی و توصیفی همچنین تطبیق نمونه‌ها بر اساس آثار ثبت شده در متون علمی، صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد سه خانواده، نجار در مازندران مشغول به فعالیت بوده‌اند.
هنرمندان نجار در طی دوران اسلامی ایران، کارهای کم‌نظیری را خلق نموده‌اند. از جمله مناطقی که ظرفیت بالایی در تولید و ارائه این دست از آثار تاریخی را دارا بوده است، خطه شمال کشور خصوصاً استان مازندران است، به‌طوری که در قرون 9 و 10 هجری قمری به واسطه اعتقادات دینی و حمایت‌های حکام مرعشی، ساخت این دسته از آثار (در و صندوق قبر چوبی) نیز فزونی یافت.

کلیدواژه‌ها